Ευελπιστούμε να διαμορφώσουμε έναν πλήρη οδηγό για όσους ασχολούνται με πάγο και συναφή προϊόντα στην Ελλάδα όπου δεν ύπαρχει μέχρι σήμερα ένας οργανωμένος κατάλογος για την διευκόλυνση των επαγγελματιών του χώρου αυτού.